Concurso de Album Ilustrado “A la Orilla del Viento” del Fondo de Cultura Económica

O Fondo de Cultura Económica convoca a XIV edición do seu concurso de Álbum Ilustrado “A la orilla del Viento”, co obxectivo de impulsar o desenvolvemento da creación literaria e plástica para nenos e novos. Está aberto a escritores e ilustradores de calquera nacionalidade que presenten un álbum ilustrado en castelán (con ou sen texto) dun máximo de 48 páxinas. O prazo de presentación de obras finaliza o 31 de agosto de 2010, e o premio está dotado con 100.000 pesos mexicanos, ademais da publicación do álbum en FCE.

BASES

1. Poderán participar escritores e ilustradores de calquera nacionalidade, idade, lugar de orixe ou residencia, a condición de que a súa proposta sexa en lingua española. Quedan excluídos os empregados do FCE.

2. As obras poderán ser presentadas por un ou varios autores e ilustradores.

3. Tanto o texto como as ilustracións de óbralas concursantes deberán ser totalmente inéditos e non participar simultaneamente noutro concurso.

4. A proposta deberá atender ao concepto de álbum ilustrado, é dicir, un libro no que a historia cóntese a través de imaxes e textos de tal xeito que estes se complementen ou estean intimamente relacionados entre si. Así mesmo aceptaranse historias narradas só con imaxes, pero NON se recibirán traballos sen ilustracións. Recomendamos ver os álbums publicados na nosa colección Os Especiais da a Beira do Vento.

5. Os pop ups, as novelas ilustradas ou as propostas para colorear quedarán automáticamnete descualificadas.

6. O tema, formato do álbum e a técnica de ilustración son libres. A extensión máxima da obra debe ser de 48 páxinas.

7. A proposta do libro deberá presentarse nunha maqueta coa versión final de deseño, texto, cor e ilustracións. Non é necesario encadernar a maqueta, un engargolado basta. Non se aceptarán maquetas incompletas.

8. A maqueta deberá asinarse con pseudónimo e non debe incluír descricións nin referencias ao nome do ou os autores. A obra debe estar acompañada cun sobre pechado que conteña nome, dirección, teléfono e correo electrónico do ou os participantes. No exterior do sobre debe escribirse o título de óbraa concursante e o ou os pseudónimos utilizados para asinala.

9. EN NINGÚN CASO DEVOLVERASE A MAQUETA, polo que NON DEBEN INCLUÍRSE As ILUSTRACIÓNS ORIXINAIS, senón soamente reproducións destas.

10. A dirección á que deben ser remitidos os traballos é a seguinte:
XIV Concurso de Álbum Ilustrado Á Beira do Vento
Libros para Nenos e Novos
Fondo de Cultura Económica
Vía de los Poblados 17,
Ed. Indubuilding-Goico
4-15, 28033, Madrid
Telf.: 7632800

11. Queda aberta a presente convocatoria a partir da súa data de publicación e ata as 18:00 horas do 31 de agosto de 2010. Nos envíos por correo considerarase a data de remisión. Non se recibirán propostas logo desta data.

12. O xurado estará composto por profesionais de recoñecido prestixio na área da literatura infantil e xuvenil. A identidade dos seus integrantes manterase en segredo e darase a coñecer na data de publicación dos resultados. O seu fallo será inapelable. Así mesmo, o premio poderá ser declarado deserto.

13. O premio único está dotado de 100.000 $(cen mil pesos mexicanos ou o seu equivalente en USD) como adianto de regalias e a publicación da obra na colección Os Especiais da a Beira do Vento.
14. Os resultados do concurso serán publicados o 29 de outubro de 2010 na páxina web do FCE: www.fondodeculturaeconomica.com. Os concursantes poderán participar co número de propostas que desexen. A súa participación no concurso explicita a súa aceptación destas bases.

Máis información: www.fondodeculturaeconomica.com

Compartir