• Uxía Pin


  • Galería
  • http://www.uxiapin.com
  • >email
  • Bio

  • Ilustradora e deseñadora gráfica e téxtil. Desenvolve o seu traballo dentro do mundo editorial, publicitario, corporativo e moda.
    Colaborou con clientes como Santillana, SM, Concello da Coruña, Concello de Madrid, Instituto Nacional de Tecnoloxías Educativas, Nasas, Quattro idcp, grupo Shackleton e 300kilos entre outros.