• Carlos Gallego Domínguez


  • Galería
  • https://www.carlosgallegodominguez.com
  • >email
  • Bio

  • Técnicas tradicionais e procesos dixitais combinados en ilustracións con moito mimo.

    Estudei Deseño na Universidade Complutense de Madrid e especialiceime en ilustración na Escola de Arte de Mánchester. Agora mesmo e ata xuño, estou estudando un ciclo de arte téxtil na Escola Massana de Barcelona, á vez que traballo en distintos proxectos como freelance.

    Teño traballado con Anaya Educación, Acampa, Hornos Sanbrandan e o Coro Gaos da Coruña, a parte doutros encargos a particulares.