• Datos do ilustrador


  • Ver proxectos
  • Marcos
  • Viso
  • Información de contacto

  • http://www.marcosviso.com
  • Acerca de

  • Ourense (1973)
    comunicar mediante o debuxo é un xeito como calquera outro de coñecernos e recoñecermonos nos outros. Afondar no maxin para xerar estímulos visuales únicos.