• Flavia Lago


  • Galería
  • https://flavialb.carbonmade.com/
  • >email
  • Bio

  • Vigo, 1985

    Técnico en Ilustración pola EASD Antonio Faílde

    O meu traballo está fortemente influenciado polas miñas raíces, o meu amor pola fantasía e o misterio e unha grande cantidade de horas sen durmir.