Novo libro ilustrado por Jaime Asensi

Sotelo Blanco Edicións acaba de sacar un libro da súa colección Bolboreta:
Tom e Mix, os cabalos de Clara, con texto de Paco López-Barxas e debuxos de Jaime Asensi. Trata de unha rapaza obsesionada polos cabalos, que tiña de todo tipo, reais e de xoguete. O libro fai un repaso por diferentes cabalos ao largo da historia, Rocinante, Pegaso, Babieca, etc.

Compartir