Cogomelos da Galiza

Descrición do proxecto:

Cogomelos de Galicia é unha publicación de A Nosa Terra-Promocións Culturais Galegas dirixida pola bióloga Marisa Castro, editado como libro agasallo, de gran formato.

As mesmas ilustracións empregáronse para unha edición en portugués, Cogomelos de Galiza e Portugal, editado polo selo MEL.


Autor:
Categorías: Libro ilustrado , Técnica/Científica ,


Compartir