Invitacións – Bautizo e Comuñóns.

Descrición do proxecto:

GAL: Seguimos comentando invitacións, agora tócalle a quenda ás Invitacións para Bautizo e Comuñóns.  

  • As invitacións para os bautizos adoitan ser moi sinxelas, o exemplo que puxen ten o deseño dun anxo, que é o deseño máis usado neste tipo de celebracións, aínda que moitos pais e nais han optan por poñer unha foto do infante.  

Tanto coma se engades unha foto do infante como un anxo, a invitación debe incluír o seguinte: nome do infante, nome e apelidos dos padriños e data.  

E sobre todo debe indicar, separados, nome da Iglesia, localización, hora…e nome do restaurante, localización e hora.  

 

  • As invitacións para as Comuñóns poden ser moi orixinais e divertidas, persoalmente a min gústanme que sexan rechamantes e teñan unha versión animada dos protagonistas nela.  

Como nestes dous exemplos que realice, correspondentes a unha nena e un neno, onde a súa versión en debuxo é o gran protagonista.  

Sen esquecer está claro, destacar o nome da persoa e información relevante como data, hora, lugar do evento e número de contacto para confirmar asistencia. 

 

ESP: Seguimos comentando invitaciones, ahora le toca el turno a las Invitaciones para Bautizo y Comuniones. 

  • Las invitaciones para los bautizos suelen ser muy sencillas, el ejemplo que he puesto tiene el diseño de un ángel, que es el diseño más usado en este tipo de celebraciones, aunque muchos padres y madres han optan por poner una foto del infante. 

Tanto como si añades una foto del infante como un ángel, la invitación debe incluir lo siguiente: nombre del infante, nombre y apellidos de los padrinos y fecha. 

Y sobre todo debe indicar, separados, nombre de la Iglesia, localización, hora…y nombre del restaurante, localización y hora. 

 

  • Las invitaciones para las Comuniones pueden ser muy originales y divertidas, personalmente a mí me gustan que sean llamativas y tengan una versión animada de los protagonistas en ella. 

Como en estos dos ejemplos que realice, correspondientes a una niña y un niño, donde su versión en dibujo es el gran protagonista. 

Sin olvidar claro está, destacar el nombre de la persona e información relevante como fecha, hora, lugar del evento y número de contacto para confirmar asistencia. 


Autor: romipedri
Categorías: Merchandising Produto ,


Compartir