Invitacións – Festas de Aniversarios

Descrición do proxecto:

GAL: Elaborar invitacións pode ser toda unha arte, hai algunhas que van desde o máis sinxelo ata o espectacular. A min persoalmente gústame facer este tipo de deseños porque podo engadir o meu propio estilo, pero respectando os desexos do cliente.  

Empezamos coas Invitacións para Festas de Aniversarios.  

Aquí traio tres exemplos:  

  • O primeiro corresponde á nenez, cando o cumpleañero entrega as invitacións aos seus amigos e compañeiros no colexio. Estás invitacións son máis animadas e coloridas, mesmo se pode engadir personaxes de animación ou de superheroes.  

Sexa como sexa o deseño ten que ter o máis fundamental: data, hora e a localización do lugar onde se celebra a festa.  

  • O segundo exemplo corresponde a ese momento cando celebramos a nosa maioría de idade e querémolo celebrar cos nosos amigos.  

Aínda que sexa algo pequeno e celébrelo nun restaurante, sala de festa ou discoteca, merece polo menos unha invitación. Adoitan ser invitacións máis serias que as infantís, pero sen perder ese chisco de simpatía e xovialidade, e normalmente indica que chegaches a eses esplendorosos 18 anos.  

E do mesmo xeito que as infantís tamén teñen o fundamental: data, hora e a localización do lugar onde se celebra a festa, pero agora engádese un número de contacto para que os asistentes confirmen asistencia.  

  • Pechamos co terceiro exemplo, que corresponde cando celebramos os números redondos 30, 40, 50, 60, 70…  

Son momentos especiais, dignos de celebrarse con aqueles ao que queremos (familiares e amigos). Normalmente estas celebracións adoitan ser sorpresa para o cumpleañero, xa que é un familiar quen organiza o acto, por iso é polo que as invitacións sexan máis serias, con menos floreos, e que indiquen o número de anos e o nome do cumpleañero.  

E do mesmo xeito que o segundo exemplo indican: data, hora e a localización do lugar onde se celebra a festa, pero agora engádese un número de contacto para que os asistentes confirmen asistencia.  

Porque adoitan celebrarse en salas de festas ou restaurantes. 

 

ESP: Elaborar invitaciones puede ser todo un arte, hay algunas que van desde lo más sencillo hasta lo espectacular. A mí personalmente me gusta hacer este tipo de diseños porque puedo añadir mi propio estilo, pero respetando los deseos del cliente. 

Empezamos con las Invitaciones para Fiestas de Cumpleaños. 

Aquí traigo tres ejemplos: 

  • El primero corresponde a la niñez, cuando el cumpleañero entrega las invitaciones a sus amigos y compañeros en el colegio. Estás invitaciones son más animadas y coloridas, incluso se puede añadir personajes de animación o de superhéroes. 

Sea como sea el diseño tiene que tener lo más fundamental: fecha, hora y la localización del lugar donde se celebra la fiesta. 

  • El segundo ejemplo corresponde a ese momento cuando celebramos nuestra mayoría de edad y lo queremos celebrar con nuestros amigos. 

Aunque sea algo pequeño y lo celebres en un restaurante, sala de fiesta o discoteca, merece por lo menos una invitación. Suelen ser invitaciones más serias que las infantiles, pero sin perder esa pizca de simpatía y jovialidad, y normalmente indica que has llegado a esos esplendorosos 18 años. 

Y al igual que las infantiles también tienen lo fundamental: fecha, hora y la localización del lugar donde se celebra la fiesta, pero ahora se añade un número de contacto para que los asistentes confirmen asistencia. 

  • Cerramos con el tercer ejemplo, que corresponde cuando celebramos los números redondos 30, 40, 50, 60, 70… 

Son momentos especiales, dignos de celebrarse con aquellos a lo que queremos (familiares y amigos). Normalmente estas celebraciones suelen ser sorpresa para el cumpleañero, ya que es un familiar quien organiza el acto, de ahí que las invitaciones sean más serias, con menos florituras, y que indiquen el número de años y el nombre del cumpleañero. 

Y al igual que el segundo ejemplo indican: fecha, hora y la localización del lugar donde se celebra la fiesta, pero ahora se añade un número de contacto para que los asistentes confirmen asistencia. 

Porque suelen celebrarse en salas de fiestas o restaurantes. 


Autor: romipedri
Categorías: Merchandising Produto ,


Compartir