Lúa Amarela: o noso satélite adoita recibirnos lucindo esta cor. Representa a riqueza, a alegría, a orixinalidade e a intelixencia. #lua #satelite #amarela #valentino #riqueza #alegria #orixinalidade #intelixencia