Stop CETA

Descrición do proxecto:

Tira cómica sobre o CETA, tratado de libre comercio entre Europa e Canadá. Representa as dúas caras do tratado que favorece un mercado liberal que acabaría coas denominacións de orixe, entre outros. Dunha banda está quen se aproveita del e da outra quen o teme.

Técnica: Ilustración dixital.


Autor: Idoia De Luxán
Categorías: Humor Gráfico ,


Compartir