Tarxetas de Visita

Descrición do proxecto:

Non todo son debuxos, ás veces tamén fago tarxetas de visita ou presentación.  

Moito cambiaron desde a primeira tarxeta de vista que fixen cando estudaba artes gráficas polo 2006.  

  • Antes só era por unha cara, a tarxeta de visita clásica onde o deseño situábase nunha esquina do documento e á beira incluímos os datos da persoa ou empresa como se pode ver no exemplo 1.  
  • Agora esa mesma tarxeta de visita podémola modificar tal e como a vemos no exemplo 2, onde o deseño ocupa todo o documento por ambas as caras; pero na cara principal incluímos o nome da persoa ou empresa e na outra cara só incluímos os datos de contacto.  
  • Normalmente as tarxetas de visita son rectangulares dispostas de maneira horizontal, pero agora tamén se poden realizar de maneira vertical, como o exemplo 3.  
  • Ou o exemplo 4, que ten a mesma disposición que o exemplo 2: o deseño principal ocupa todo o espazo deixando un oco para incluír os datos da persoa ou empresa.  
  • Un deseño que veu para quedar son as tarxetas de visita cadradas. Son máis pequenas e máis fáciles de gardar, pero o máis novo destas tarxetas son a dispoñibilidade de incluír un “código QR” que che leva directamente á túa páxina web, blogue ou perfil de LinkedIn. No exemplo 5, podedes ver como usando de referencia as tarxetas de visita tradicionais co seu deseño á esquina podemos incorporar un código QR acompañado do nome da persoa ou empresa.  
  • Ou simplemente, podemos facer como o exemplo 6. Por unha cara o deseño acompañado do nome da empresa ou persoa, e pola outra cara o código QR que nos enlaza directamente co perfil laboral.  

Independentemente de como sexa o deseño escollido, para a túa tarxeta de visita ou presentación debe reflectir cal é o teu perfil profesional. 

#tarxetasdevisita #tarxetasdepresentacion #deseño #inkscape #vidalaboral


Autor: romipedri
Categorías: Merchandising Produto ,


Compartir