Xardíns de Babilonia

Descrición do proxecto:

Da selva pasamos ao deserto coa nosa quinta lámina, que nos transporta a Mesopotamia, á súa antiga cidade Babilonia e aos seus magníficos xardíns colgantes.

#lamina #albumilustrado #concurso #mesopotamia #deserto #xardinscolgantes #babilonia #antigacidade


Autor: romipedri
Categorías: Concept Art , Libro ilustrado ,


Compartir