Formación e promoción

Cursos e conferencias / Revisións de portafolios / Difusión da obra dos asociados (galería web, catálogos, exposicións, representación en feiras e festivais internacionais, noticias na web e redes sociais)