A Asociación Galega de Profesionais da Ilustración agrupa desde o ano 2000 ilustradores e ilustradoras comprometidos na defensa común dos seus dereitos e intereses profesionais. Actualmente AGPI aglutina máis de 120 ilustradores e ilustradoras de distintas xeracións e de todas as áreas da creación visual aplicada.

AGPI forma parte da Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP), integrada actualmente polas asociacións de Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco e Valencia. Á súa vez, FADIP é parte do European Illustrators Forum (EIF), que inclúe asociacións de ilustradores de toda Europa.

OS NOSOS OBXECTIVOS


  • A representación, promoción e defensa dos dereitos e intereses profesionais dos membros da asociación.
  • A mellora das condicións laborais, legais e de contratación dos/as profesionais da ilustración.
  • Facilitar formación e información para o desenvolvemento profesional dos ilustradores.
  • Difundir o traballo dos/as asociados/as.
  • Acadar maior proxección e maior recoñecemento social e cultural para a ilustración.
  • Traballar no crecemento da profesión a través da colaboración con outras asociacións, con órganos de goberno e institucións (tanto nacionais como internacionais) e con outros axentes da industria cultural.