Asociación Galega de
Profesionais da Ilustración (AGPI)