• Datos do ilustrador


  • Ver proxectos
  • Aarón “Aaronidas”
  • Moucho
  • Información de contacto

  • http://aaronidas.tictail.com/
  • Acerca de

  • Neto do auténtico Moucho de Budián. Imprimo polo dia para paga-lo aluguer do piso e debuxo polas noites para non quedarme tolo traballando polo dia.