• Aurora Cascudo Román

  • Fotografía de avatar
    Galería
  • >email
  • Bio

  • Ilustradora coruñesa.
    Ilustración infantil-xuvenil, de producto, acuarela, tinta e dixital.
    Gustaríame poder debuxalo todo, unha tea, unha parede, un banco (con todo número de patas), e donde sexa posible deixar un debuxo.