• Kérela


  • Galería
  • >email
  • Bio

  • Ilustradora autodidacta que conecta a alma co debuxo, a ilustración, e a experimentación con outras técnicas, como a acuarela e o collage.