Autores galegos no proxecto ‘Black Pulp Box’

Onte foi presentado en Barcelona o proxecto Black Pulp Box, unha caixa que inclúe unha serie de publicacións relacionadas coa
cultura pulp: unha antoloxía de relatos, o
fanzine
Aftersun, un ensaio, dúas
novelas curtas e a revista de cómic Betunia. Nesta
última, con selección a cargo de
David
Rubín
e José Domingo, están incluídos traballos de, entre
outros,
Xurxo
Penalta,
Jano, Emma
Ríos,
Brais Rodríguez, Miguel
Porto,
Alberto Guitián
e os propios David
Rubín
e José Domingo.

Compartir