Bases III Premio BD Castelao

Tendo en conta, por número e calidade, o grupo de novos autores de historieta que teñen xurdido nos últimos anos en Galicia, contando pois, nestes momentos, cun destacado colectivo de autores, ó entender de moitos especialistas o máis importante do panorama nacional, a Deputación da Coruña, sensible á significación que esta a ter este colectivo convoca o III Premio de banda deseñada “Castelao”, de acordo coas seguintes: BASES.

(O prazo de admisión de orixinais finaliza o día 31 de maio de 2007.)

Compartir