David Pintor ilustra ‘Auténticas entrevistas falsas’

Auténticas entrevistas falsas é un libro de Víctor Márquez Reviriego con 46 entrevistas falsas a grandes
personajes da cultura, tales como Camus, Miguel Hernández, Machado, Simone de Beauvoir ou Juan Ramón Jiménez. Cada entrevista vai acompañada dunha
ilustración do noso socio David Pintor.

David, ademais, ten a súa exposición sobre a obra Ciudades de papel en diversos centros socioculturais de Santiago de Compostela: ata o día 30 de setembro, no de Conxo; do 2 ao 16 de outubro, no de Vite; e do 18 ao 31, no de Fontiñas.

Compartir