ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 26 de outubro de 2013