ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 27 de outubro de 2012