ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 31 de octubro de 2015