Entrevista con Suso Cubeiro

Nomeado socio de honra da AGPI o pasado sábado, Suso Cubeiro non só é un dos veteranos da ilustración en Galicia, senón que ten unha traxectoria multidisciplinar como poucos. Todo iso queda reflectido na entrevista realizada por Fernando Esclusa con ocasión da homenaxe, que agora reproducimos no Taboleiro da AGPI. O texto completo pode lerse aquí.

Na foto, a figura que lle foi entregada a Suso no transcurso do acto no Encontro Galego de Ilustración. Inspirada no logotipo da AGPI, está realizada por Laura Blanco.

Compartir