O cómic no congreso

Reseña de Xosé Lois “Carrabouxo”.

O Deputado do BNG Francisco Rodriguez defendeu o día 4 de abril no Pleno do Congreso dos Deputados unha enmenda ao Proxecto de Lei relativo á creación dunha nova modalidade de premio Estatal adicado ao cómic, apresentado polo grupo Socialista, na que reivindica a pluriculturalidade do cómic en España, o que implica, entre outras cousas, que os xuris dese futuro Premio teñen en conta as diversas culturas que se manifestan no Cómic do Estado Español, tanto temática como idiomáticamente, ou dito doutra maneira, facer posíbel que poida ser premiado un cómic galego, ou catalán ou vasco, cousa que podería non ocorrer se non fora pola devandita enmenda, que foi aceptada polos ponentes.

Francisco Rodríguez argumentou a súa enmenda en base á relevancia actual do cómic galego, expoñendo o nivel de aceptación dos autores e tamén as suas eivas en canto ao apoio interno á actividade, que esperamos que vaia a máis, e falou da existencia de AGPI como elemento vertebrador en Galiza do mundo da Ilustración e do Cómic, e de diversos autores e produccións galegas de relevancia en todo o Estado Español e no Mundo. ¶

Enlaces relacionados:

Álvaro Pons, de La cárcel de papel, escribiu varios posts ó respecto:

(Para os interesados, neste último post hai unha recopilación de enlaces a distintos periódicos e blogs nos que se fala da noticia.)

Compartir