70% AUGA

Descrición do proxecto:

70% AUGA é unha historia que comeza cun aniversario inocente. Un grupo de persoas celebra o primeiro ano do neno, especialmente nas circunstancias nas que se atopan …. camiño de …..

70%AUGA es una historia que comienza con un inocente aniversario. Un grupo de personas celebra el primer año del pequeño, sobre todo en las circunstancias en las que están….de camino hacia…..

70% AUGA is a story that begins with an innocent anniversary. A group of people celebrate the child’s first year, especially in the circumstances in which they are …. on the way to …..

 

A partir de aqui comeza unha historia que é ficticia mais que recolle milleiros de historias individuais de sobrevivencia e solidariedad, unhas rematan sen chegar a onde se prentende, outras continúan, o que se amosa é o tráncito, o camiño incerto.

Para ver como evoluciona a historia podes consultar no BLOG ou mellor vai a PATREON


Autor: Alfredo López (Tokio)
Categorías: Cómic ,


Compartir