O Castro de Montealegre

Descrición do proxecto:

O Castro de Montealegre é un poboado celtíbero situado na ladeira dun monte á beira do mar na parroquia de Domaio (Moaña), na provincia de Pontevedra.

Ubícase cronoloxicamente na cultura prerromana do noroeste da península ibérica, arredor dos séculos II a. C. ata I d. C.

O asentamento arqueolóxico coñécese dende principios do século XX e foi estudiado en varias ocasións, a última no comezo do presente século debido a obras de infraestrutura viaria no lugar.


Autor: Dicvs Rodrigves
Categorías: Técnica/Científica ,


Compartir