DEBUXOS E TEXTOS

Descrición do proxecto:

Neste álbum mostro os resultados do diálogo dentro da mesma imaxe, entre debuxo e escritura, xa sexan textos persoais ou doutros autores. Nestas obras ambas as dúas linguaxes teñen a mesma presenza e protagonismo. Mostro en particular dúas series: "Diario gráfico Roma", creado durante os meus anos de vida en Roma, usando diferentes soportes que aos poucos me axudaron a construír un persoal diario en imaxes; e por outra banda presento "Sombras", formada por debuxos e ilustracións feitas sobre as páxinas de libros do poeta Luis Maquieira, meu pai.

Autor: María Maquieira
Categorías: Concept Art , Editorial/Prensa , Gravado/Estampa , Lettering , Libro de texto , Libro ilustrado , Retrato/Caricaturas ,


Compartir