Guía dos anfibios e réptiles

Descrición do proxecto:

A Guía de réptiles e anfibios de Galicia forma parte da Colección Baía Verde, de Baía Edicións, A Coruña. Nesta guía de campo recóllense todos os anfíbios e réptiles observables no territorio galego (e no seu mar).

As ilustracións están realizadas en acuarela.


Autor: Calros Silvar
Categorías: Libro ilustrado , Técnica/Científica ,


Compartir