CICATRICES

Descrición do proxecto:

“Cicatrices” é un proxecto que se centra en tratar de exteriorizar dunha forma visual o maltrato psicolóxico. Un tipo de violencia apenas detectable e moi presente, difícil de probar, silencioso, cuxo poder lesivo pode ser infinitamente maior o da violencia física e do cal a víctima non sempre e consciente. Un comportamento que se realiza de maneira continua, onde se pretende acabar co benestar emocional da víctima. A progresiva anulación da persoa maltratada, quen duda incluso do seu propio valor como ser human e a paulatina destrucción da sua autoestima.

Todo maltrato conleva sufrimento, angustia, ansiedade, medo, emocions que intento evocar no espectador.


Autor: Aynara Pereiro
Categorías: + 18 , Editorial/Prensa , Publicidade , Retrato/Caricaturas ,


Compartir