Versión en liña da exposición ‘Habelos, hainos’

A
mostra Ilustradores galegos: habelos, hainos, organizada en colaboración coa AGPI polo XIII Salón do Libro
Infantil e Xuvenil de Pontevedra,
pode visitarse no Pazo da Cultura da cidade do Lérez durante todo este mes, como xa se anunciou desde esta mesma web.

Desde esta ligazón pode accederse a fotografías do espazo da mostra (tomadas por Augusto Metztli), pero para ver as obras unha
por unha a AGPI habilitou unha zona na web coa exposición
completa en liña, á que pode entrarse aquí.

Compartir