XXI Xornadas de BD de Ourense

Onte comezou a vixésimo primeira edición das Xornadas de Banda Deseñada de Ourense. O programa, con exposicións monográficas dedicadas a Miguel Brieva, Juanjo Sáez e David Rubín, e seis colectivas en que participan, entre
outros, moitos socios de AGPI, pode verse aquí. Na web
oficial podedes tamén descargar o novo número da revista
O Fanzine das Xornadas, que inclúe artigos e varios traballos en cómic de autores galegos.

Compartir