Presentamos a #GhreloJam

Imaxe da GhreloJam, obra de Xose Geada.

Dende AGPI, presentamos a Ghrelo Jam, un evento no que damos eco á creatividade galega. Nesta jam virtual os participantes teñen unha semana para crear, colectiva ou individualmente, un proxecto de videoxogo. Un evento que abrangue o terreo do deseño, da ilustración, música, programación…. creado en colaboración con videoxogo.gal e a Universidade da Coruña.

Para máis información visitade a páxina da “Grelo Jam”: https://itch.io/jam/ghrelo-jam

Compartir