Presentamos a #GhreloJam

Dende AGPI, presentamos a Ghrelo Jam, un evento no que damos eco á creatividade galega. Nesta jam virtual os participantes teñen unha semana para crear, colectiva ou individualmente, un proxecto …