Resultado enquisa en relación á crise derivada da COVID-19

Despois de lanzar a enquisa o pasado 29 de marzo, hoxe publicamos os resultados da mesma sobre o efecto económico da COVID-19 no sector.

Entre os datos obtidos destaca que o traballo dos profesionais estase vendo afectado pola paralización da entrada de novos proxectos, de media os ilustrador poderán subsistir un máximo de 3 meses na situación actual e que un 62 % dos enquisados non poden acceder ás axudas derivadas da crise da COVID-19. Podes ler o informe completo aquí.

Nas próximas semanas desde FADIP farase un estudo conxunto dos resultados obtidos polas diferentes asociacións o que nos permitirá ter unha mostra máis representativa.

Compartir