• Beatriz Hermo

  • Beatriz Hermo
    Galería
  • >email
  • Bio

  • Ilustradora e deseñadora de orixe Rianxeiro, con debilidade e paixón polos animais. Actualmente adicada ó mundo da beleza canina por toda Europa.