• 7H Coop


  • Galería
  • https://7hcoop.gal/
  • >email
  • Bio

  • 7H Cooperativa Cultural é un proxecto de autoemprego colectivo e un modelo de xestión empresarial baseado na economía social e, por tanto, centrado nas persoas e na comunidade. Aspiramos a xerar un modelo de participación que, desde a educación artística, a creación contemporánea e a comunicación cultural fomente o diálogo, o recoñecemento e a visibilización da diversidade cultural, promovendo a transformación colectiva do noso contexto. Con este fin e como especialistas en participación, feminismos e capacidades diferentes, traballamos desde os principios de inclusión, igualdade e diversidade para garantir a participación de todas as persoas nos procesos de creación cultural contemporánea.

    Constituída en 2015, 7H nace ao amparo do Premio Emprende Gaiás-Sixto Seco á mellor idea empresarial creativa. En 2016 recibimos o Premio aos Valores Cooperativos, concedido polo Consello Galego de Cooperativas en recoñecemento ao noso coidado traballo en colectividade e, en 2018, a Deputación da Coruña outorgounos o Premio Begoña Caamaño á Acción Cultural pola Igualdade de Xénero grazas ao noso programa de arte urbana feminista Elas Tamén Pintan, a distinción da que nos sentimos máis orgullosas.